Mole se članovi kluba da ne koriste teren kada vremenski uvjeti to ne dozvoljavaju, kada je blato ili mekana podloga nakon jake kiše, jer time riskiraju ozljede i znatno oštećuju podlogu.