Poštovani članovi, molim vas da u što kraćem roku uplatite svoje članarine
za tekuću godinu. Sredstva koja primamo od grada u pravilu kasne ili ne
dolaze, pa da bismo održali klub u funkciji moramo se osloniti na svoja
sredstva. Ujedno se zahvaljujem na uplati članovima koji su to već učinili!

Članarina za 2018. g je 700 Kn za sve članove osim učenika studenata i
umirovljenika, za koje je iznos 500 Kn (pri tome studenti potvrdom fakulteta
dokazuju svoj, a umirovljenici odreskom od mirovine svoj status da bi ostvarili
pravo na popust)

Članarinu je potrebno uplatiti na slijedeći IBAN kluba:

HR5424020061100134644

Poziv na broj – OIB člana, sa naznakom članarina za 2018.

Adresa kluba je: Bože Milanovića 3
Po izvršenoj uplati, jednu kopiju predati klubu.
Članovi koji plaćaju netbankingom, kopiju uplate mogu poslati na e-mail adresu
kluba.

U slučaju nekih nejasnoća, molim kontaktirajte me na:
098 375-608 ili na: tk.rijeka@gmail.com

 

Obavijest – članarina