Sa prvim danima nove školske godine, sa radom nastavlja i škola tenisa, sa prvim treningom 8.9.
Svi dosadašnji i novi članovi DOBRODOŠLI!